Handelsbetingelser og persondata:

iBY.dk ejes og drives af iby.dk aps. CVR nr 40170839

Fremvisning af varer på iBY.dk er ikke et tilbud men opfordring til at gøre tilbud. Der er først indgået en bindende aftale, når du modtager en endelig ordrebekræftelse.

Når du accepterer disse generelle vilkår, forstår og accepterer du, at alle bestillinger, køb eller transaktioner udelukkende foretages mellem firmaet og kunden, og at iby.dk aps som platformsleverandør ikke kan holdes ansvarlige for indhold, interaktioner eller transaktioner på iBY.dk.

Bestillinger osv.

Når du modtager en bestillingsbekræftelse fra os, er din bestilling accepteret, og der er indgået en købsaftale. Vi råder dig til at gemme bestillingsbekræftelsen til fremtidig kontakt med os. Vi kan af forskellige årsager vælge at afslå en bestilling, for eksempel hvis du opgiver ukorrekte personlige oplysninger og/eller har en historik med manglende betaling af gæld.

Du kan fortryde din bestilling, indtil den er bekræftet af os. Vi vil herefter refundere en eventuel betaling, du eller dit betalings-/betalingskort-firma har foretaget for bestillingen.

Vi kan annullere en bestilling, hvis de bestilte produkter er udsolgte. Vi vil derefter refundere eventuelt betalte beløb og informere dig om tilsvarende produkter, såfremt sådanne er tilgængelige.

Alle bestilte produkter er vores ejendom, indtil vi har modtaget fuld betaling for dem.

Kundeoplysninger osv.

Det er dit ansvar at sikre, at de personlige oplysninger, du giver os, er korrekte og fyldestgørende.

Du er ansvarlig for alle køb foretaget med dine login-oplysninger. Så sørg for at sikre, at dine login-oplysninger forbliver hemmelige, så ingen uautoriserede personer opnår adgang til dem. Underret os, hvis du får mistanke om, at en uautoriseret person har opnået adgang til dine login-oplysninger.

Priser, afgifter osv.

De viste priser på websiden gælder for bestillinger foretaget på websiden. Alle priser er i den valuta, der oplyses på websiden og indeholder moms, hvor det angives (der pålægges muligvis ikke moms til dit køb, afhængigt af hvor du bor). Hvis intet andet er angivet på websiden, inkluderer priserne ikke betalings- eller forsendelsesafgifter, som bliver angivet separat. Bemærk venligst også, at lokale afgifter (til for eksempel valutaomveksling, betalingskort, salgsskat, fortoldningspligt osv.) kan blive pålagt afhængigt af, hvor du bor og lokale lovgivninger. Sådanne omkostninger påhviler dig og vil ikke blive refunderet af os.

Forsendelse og levering

Produkter på lager leveres normalt inden for det antal arbejdsdage, der er angivet på websiden. Den forventede leveringstid for en bestilling er angivet i bestillingsbekræftelsen. I tilfælde af forsinket levering vil vi underrette dig og løbende overvåge bestillingens status. Du kan annullere en bestilling, hvis en levering er forsinket i mere end 30 dage, og du ikke er årsagen til forsinkelsen.

Afhængigt af leveringsmetoden kan det være nødvendigt for dig at hente din bestilling på et specifikt leveringssted. Du skal gøre dette inden for det tidsrum, er angivet i leveringsmeddelelsen. Hvis du ikke henter din levering i tide, kan du blive opkrævet en afgift, og din bestilling kan blive sendt tilbage til os for din regning. Vi kan også annullere bestillingen, hvis den ikke hentes i tide.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde din bestilling ved at underrette os inden for 14 dage fra den dag, du har modtaget de bestilte produkter på. Du skal i dette tilfælde sende os en fortrydelsesmeddelelse indeholdende dit navn, din adresse, din e-mailadresse, bestillingsnummeret og en udspecificering af, hvilke produkter fortrydelsen gælder, ved at bruge skemaet på websiden. Du skal herefter også øjeblikkeligt og inden for 14 dage efter fortrydelsesmeddelelsen returnere de fortrudte produkter til os for egen regning. Du er ansvarlig for produkternes tilstand under forsendelsen tilbage til os, og vi anbefaler derfor på det kraftigste, at du sender dem forsvarligt indpakket, i god stand og i deres oprindelige emballage.

Når du fortryder en bestilling, vil vi refundere den pris, du har betalt for de fortrudte produkter, deriblandt forsendelsesomkostninger for standardlevering til dig (hvilket betyder den billigst tilgængelige leveringsmetode, så du vil ikke modtage refusion for ekstra omkostninger, hvis du har valgt ekspreslevering eller lignende. Vi vil imidlertid fratrække enhver værdiforringelse af produkterne fra det refunderede beløb, såfremt en sådan forringelse skyldes, at du har håndteret dem mere end nødvendigt for at vurdere deres funktion eller karakteristika. Forsendelsesomkostninger refunderes herudover kun, hvis de fortrudte produkter udgør en samlet bestilling, og de refunderes derfor ikke, hvis du kunne annullerer en bestilling delvist. Vi vil betale det refunderede beløb så hurtigt som muligt og inden for 14 dage efter fortrydelsesmeddelelsen. Vi vil imidlertid udsætte betalingen, indtil vi har modtaget de fortrudte produkter eller bevis på, at de er blevet sendt til os (leveringsbevis). Refusionen vil blive udbetalt via samme betalingsmetode, som du anvendte til betaling for de fortrudte produkter, medmindre anden aftale er indgået.

Ovenstående er gældende, med mindre andet er beskrevet under den pågældende gave.
Din fortrydelsesret gælder ikke for kontrakter, som:

dækker en tjeneste, der er blevet udført fuldt ud, hvis du ved bestillingen har indvilget i tjenestens begyndelse og bekræftet, at du ikke vil have nogen fortrydelsesret efter tjenestens udførelse
dækker varer eller en tjeneste, hvor prisen er afhængig af udsving i markedet, som vi ikke kan kontrollere, og som kan opstå i perioden mellem, at du modtager de fortrudte produkter, og din meddelelse til os om fortrydelse af bestillingen
dækker varer, der er fremstillet i overensstemmelse med dine specifikationer, eller som på anden vis tydeligt er personligt tilpassede
dækker varer, som hurtigt kan forgå eller udløbe
dækker varer med brudt forsegling, som ikke egner sig til refusion på grund af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager, og denne forsegling er brudt af dig
dækker varer, som efter leveringen blandes med andre genstande, således af de ikke kan adskilles igen
dækker en forseglet lyd- eller videooptagelse eller forseglet computersoftware, og denne forsegling er brudt af dig
dækker individuelle udgivelser af en avis eller et magasin
dækker digitalt indhold, som leveres på anden vis end via et håndgribeligt medie, såfremt du udtrykkeligt har indvilget i levering på denne vis og bekræftet, at du ikke har nogen fortrydelsesret
dækker kulturbegivenheder, sportsbegivenheder eller andre lignende fritidsaktiviteter, madtjenester, catering eller lignende tjenester, indkvartering, transport af varer eller køretøjsudlejning, hvor vi leverer tjenesten på en specifik dag eller i en specifik periode.
Garanti og klager

Der kan følge garanti med nogle af vores produkter. Information om sådanne garantier angives på websiden eller i disse generelle vilkår. Bestillingsbekræftelsen udgør dit garantibevis. Vores garantier dækker kun originale produktionsdefekter og dermed ikke fejl opstået ved eller efter individuelle ændringer af produkternes funktion og/eller udseende, såsom ombygning, opgradering eller andre former for konfiguration af produkterne.

Du kan inden for 2 (eller en længere periode, såfremt gældende lovgivning kræver det) i henhold til gældende kundebeskyttelseslovgivning fra den dag, hvor du modtog produkterne, indgive klager vedrørende defekte produkter. Du skal i dette tilfælde sende os en fortrydelsesmeddelelse indeholdende dit navn, din adresse, din e-mailadresse, bestillingsnummeret og en udspecificering af, hvilke produkter fortrydelsen gælder, ved at bruge skemaet på websiden. Du skal også indgive klagen så hurtigt som muligt, efter at du har opdaget defekten. Alle klager, der indgives inden for to måneder efter opdagelse af defekten, vil altid blive opfattes om indgivet i tide.

Vi vil refundere defekte produkter i henhold til gældende lovgivning om kundebeskyttelse og påtage os omkostningerne til returnering af produkterne til os. Vi stræber efter at udføre sådanne refusioner inden for 30 dage efter modtagelse af en klage eller det tidspunkt, hvor vi har opdaget, af der skal foretages en refusion, men denne tid kan udsættes afhængigt af produktets natur. Vi stræber også efter at overholde alle retningslinjer vedrørende defekte produkter, som er fremsat af relevante landsdækkende kundebeskyttelsesmyndigheder. Refusionen vil blive udbetalt via samme betalingsmetode, som du anvendte til betaling for de fortrudte produkter, medmindre anden aftale er indgået.

Ansvarsbegrænsning

Såfremt gældende lovgivning ikke angiver andet, er vores ansvar begrænset til direkte skader, og vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for indirekte skader, som indkomsttab osv.

Intellektuel ejendomsret

Websiden og alt dens indhold ejes af os eller vores licenshavere og er beskyttet af intellektuel ejendomsret og markedsføringslovgivningen. Dette betyder, at varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder og grafik, design, layout og information om produkter, tjenester og andet materiale ikke må kopieres eller anvendes uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Ansvarsfralæggelse

Vi fralægger os ansvaret for fejl i billeder eller tekst på websiden, såsom fejl i produktbeskrivelser, tekniske specifikationer, upræcise priser eller ukorrekte oplysninger i forhold til, om produkter er på lager eller ej. Vi har ret til at rette åbenlyse fejl og når som helst ændre eller opdatere informationerne på vores webside.

Billederne på websiden er udelukkende til illustrationsformål, og vi garanterer ikke, at de repræsenterer det præcise antal produkter, du modtager i en bestilling, ej heller produkternes præcise udseende, funktion eller oprindelse.

Ændringer i de generelle vilkår

Vi kan ændre disse generelle vilkår når som helst. Vi vil derefter gøre de ændrede generelle vilkår tilgængelige på websiden, og de vil træde i kraft, når du har accepteret dem (i forbindelse med en ny bestilling foretaget via websiden, eller når du browser på websiden).

Gældende lovgivning og uoverensstemmelser

I tilfælde af uoverensstemmelser stræber vi efter at følge alle beslutninger truffet af de relevante landsdækkende forbrugerbeskyttelsesmyndigheder.

Alle uoverensstemmelser vedrørende fortolkning af disse generelle vilkår dækkes af og skal forstås ud fra lovgivningen i det land eller den stat, hvori vi udfører vores forretning, og er underlagt rettens ikke-eksklusive domsmyndighed heri. “Ikke-eksklusiv domsmyndighed” betyder, at du kan rejse et krav mod os i en anden retskreds, såfremt det er muligt for dig inden for gældende lovgivning.

Om iBY.dk

Iby.dk er et fælles online udstillingsvindue med varer fra de lokale butikker i Danmark.
Her får du mulighed for at støtte og købe de lokale fysiske butikker, selvom købet foregår online.
Siden sørger for at samle butikkernes varer under samme tag, så du lettere får overblikket over byens muligheder, selvom du sidder hjemme i privaten.